Tumblelog by Soup.io
 • loovely
 • earter
 • consequence
 • namelessberry
 • Toyuru
 • werqq
 • nosmile
 • presage
 • bambosze
 • Uncommon
 • stockholmsyndrome
 • s0ulbitch
 • tristezza
 • Ilosemysenses
 • niiks
 • GummyBear
 • unitedsoupsfashion
 • gabrielawodiczko
 • youareadonkey
 • coopies
 • piglet
 • missing
 • badabapopi
 • Sznycel
 • unmadebeds
 • swalloww
 • m-jak-magia
 • hurrr
 • cukiereczek
 • Americanlover
 • Mijime
 • nightterror
 • myownheaven
 • the-devil-inside
 • malinowaherbata
 • sonylein
 • spokomadzia
 • renacinka
 • emergency
 • realist
 • onemorenight
 • fastidious
 • mary-jane
 • im-unapologetic
 • myshirt
 • 9agucha
 • bemyherotoday
 • anielewska
 • madzioooleeec
 • HOTandSPICY
 • meovv
 • knowyourworth
 • agi2805
 • somebodytolove
 • irresponsible
 • Krwawa
 • wakemeup
 • justified
 • chicas
 • iwillbefine
 • Iriss
 • ladybiiird
 • przejdzmynaTy
 • Clary
 • cosmiclife
 • bett
 • guyver
 • arcen
 • withmyheadinspace
 • fuckyoulittle
 • daylight
 • k5s
 • Last-minute
 • Jinscha
 • konwalia
 • retaliate
 • poranina
 • havingdreams
 • khsz
 • gemma
 • swmmp
 • Celebrytka
 • nesahot
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

 culturenlifestyle

Spellbinding Photographs of the Faroe Island by Merlin Kafka

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
4610 c834 390
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaciarka ciarka

September 18 2017

6049 4474 390
Reposted fromdivi divi viamorazmora morazmora
1591 7673 390
Reposted fromkrzysk krzysk viatbtf tbtf
9435 36f0 390
Reposted fromnadziejawkawie nadziejawkawie viashakeme shakeme
9571 be8a 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viahelenburns helenburns

W Ameryce przeprowadzono badania naukowe, które udowodniły, że
powierzchnia skrzydeł trzmiela jest kilka razy za mała w stosunku do masy
jego ciała, aby mógł latać
.

Ten fenomen przyrody wykorzystano w koncernie  IBM, rozwieszając przy stanowiskach pracy programistów plakaty z wizerunkiem  lecącego trzmiela i napisem:

"Fruwa, bo nie wie, że nie powinien"

— "Podążaj za marzeniami" Arkadiusz Śmigielski
0457 1db4 390
Reposted frombrumous brumous viamicomomicuando micomomicuando
Even if you are such a square you drive me crazy. I still love you.
Reposted byadlerek12partyhardorgtfodivi
6734 7511 390
Reposted frompanopticon panopticon viapodstawa podstawa
8501 9bc4 390
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viapodstawa podstawa
5472 8945 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viapodstawa podstawa
Overthinking will destroy your mood. Breathe and let go.
— (via deeplifequotes)
Reposted fromSkydelan Skydelan viadivi divi
0486 4e8b 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viagreywolf greywolf
3563 5e02 390
Reposted fromamatore amatore viapassionative passionative
Więc kochaj się kobieto. Kochaj się, abyś mogła zdarzyć się naprawdę. Bądź dla siebie dobra, bądź zaprzyjaźniona. Wystaw krytyka za drzwi umysłu razem z całym tym smutnym bagażem, który targa on ze sobą, łażąc jak żebrak od drzwi do drzwi. Przytul się, pogłaskaj i popłacz, jeśli trzeba. Jesteś kobietą i Bóg dał ci wszystko. A życie da ci resztę.
http://ohme.pl/lifestyle/kobieto-kochaj-sie/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapassionative passionative
4712 179c 390
Reposted fromdivi divi viaemotionalanorexic emotionalanorexic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl